Description

Нерегуларно и/или несигурно запослење односи се на различите облике нестандардног, атипичног, алтернативног запослења. Нередовни и/или несигурни рад често је повезан са непуним радним временом, сезонским и повременим пословима, самозапошљавањем, радом на одређено време, привременим радом, дежурством, радом од куће и радом у агенцијама.

Additional notes and information

Димензије таквог рада могу, између осталог, укључивати неизвјесност наставка рада, недостатак контроле над процесом рада, ниске приходе и ограничену социјалну и регулаторну заштиту. Ерозија стандардног радног односа може учинити запошљавање жена несигурнијим.