Description

različiti oblici nestandardnog, netipičnog ili alternativnog rada

Additional notes and information

Nestalno zaposlenje ili prekarni rad često se povezuje s honorarnim, sezonskim i privremenim poslovima, samozapošljavanjem, radom na određeno vrijeme, privremenim radom, radom prema potrebi, radom od kuće i agencijskim radom. Dimenzije takvog rada mogu između ostalog uključivati nesiguran nastavak posla, nedostatak kontrole nad radnim procesom, niske prihode i ograničenu socijalnu i pravnu zaštitu. Izbjegavanje standardnog zapošljavanja može za posljedicu imati nesigurnije zapošljavanje žena.