Description

forskellige former for ikke-standardiseret, atypisk, alternativ beskæftigelse

Additional notes and information

Uregelmæssig og/eller usikker beskæftigelse er ofte forbundet med deltidsbeskæftigelse, sæsonarbejde og løsarbejde, selvstændig virksomhed, tidsbegrænset arbejde, midlertidigt arbejde, tilkaldearbejde, hjemmearbejde og vikarbureauarbejde. Denne form for arbejde kan blandt andet indebære jobusikkerhed, manglende kontrol over arbejdsprocessen, lav indkomst og begrænset socialsikring og lovgivningsmæssig beskyttelse. Svækkelsen af det normale ansættelsesforhold kan gøre kvinders beskæftigelse mere usikker.