Description

Генерално, скраћено радно време је одређено у односу на пуно радно време: радник/радница са скраћеним радним временом ради мање од уобичајеног броја радних сати са пуним радним временом.

Additional notes and information

Пуно радно време може се израчунати, на пример, дневно, недељно, месечно или чак годишње, или на основу просечног периода запослења. Жене су презаступљене на пословима са скраћеним радним временом и због тога трпе недостатке повезане са радом са скраћеним радним временом, као што су не зарађивање довољно прихода за постизање економске независности, мање могућности за каријеру и стицање нижих пензија, посебно када су запослене у несигурним временски послови. Међутим, квалитетан рад са скраћеним радним временом може допринети повећаном учешћу жена на тржишту рада. Традиције се разликују међу земљама у погледу начина на који уопште гледају на рад са скраћеним радним временом, а посебно социјални партнери. Непуно радно време може се посматрати као крајњи производ који одражава традиционалне родне улоге, са нагласком на недостатке рада са скраћеним радним временом у погледу плате, унапређења, пензијских права, итд. С друге стране, може се сматрати инструментом за повећање учешћа на тржишту рада - а тиме, барем у одређеној мери, економске независности - жена.