Description

Töösuhe, kus töötaja töötab vähem tunde kui tavapärane täistööaeg ette näeb

Additional notes and information

Täistööaja tunde on võimalik arvutada päeva, nädala, kuu või isegi aasta alusel või töösuhte keskmise pikkuse alusel. Naised on osaajatöös üleesindatud ja kannatavad seetõttu kaasnevate puuduste all, nagu ebapiisav sissetulek majandusliku sõltumatuse saavutamiseks, väiksemad karjäärivõimalused ja pensionimaksed, eriti kui töötada osaajaga ebakindlatel ametikohtadel. Samas aitab kvaliteetne osaajatöö suurendada naiste osalust tööturul. Riigiti erineb osaajatöösse suhtumine. Seda võib näha kui lõpptulemust, mis peegeldab traditsioonilisi soorolle ja millega kaasnevad puudused töötasus, edutamises, pensionis jne. Samas võib seda vaadelda kui tööturu osaluse ja seega vähemalt osaliselt ka kui naiste majandusliku iseseisvuse suurendajat.