Description

loc de muncă în care angajatul lucrează mai puține ore decât programul normal de muncă

Additional notes and information

Programul de lucru complet poate fi calculat de exemplu ilnic, săptămânal, lunar sau chiar anual sau pe baza unei perioade medii de angajare. Femeile sunt suprareprezentate în locurile de muncă cu normă redusă și de aceea au dezavantaje legate de programul de lucru parţial, de exemplu câștiguri insuficiente, care nu le permit independență economică, mai puține posibilități de carieră și contribuții mai mici la pensii, în special când efectuează munci cu normă redusă precare (minore). Cu toate scestea a lucra cu program redus într-o slujba de calitate poate contribui a o participare mai mare a femeilor la piața muncii. Tradițiile diferă în ceea ce privește felul cum este văzută munca cu normă redusă în general și în particular de către partenerii sociali. Munca cu normă redusă poate fi considerată un scop în sine în acord cu rolurile de gen tradiționale, cu accent pe dezavantajele muncii cu norma redusă în ceea ce privește plata, avansarea, drepturile de pensie etc. Pe de altă parte, poate fi considerat un instrument de sprijinire a participării femeilor pe piața muncii – deci, cel puțin într-o anumită măsură, a independenței economice a acestora.