Description

arbeid waarbij de werknemer minder uren werkt dan het gebruikelijke aantal arbeidsuren voor voltijdarbeid

Additional notes and information

De arbeidsuren voor voltijdarbeid kunnen bijvoorbeeld worden berekend per dag, week maand of zelfs jaar, of op basis van een gemiddelde werkperiode. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in deeltijdbanen en ondervinden daardoor nadelen die verbonden zijn aan deeltijdarbeid, zoals onvoldoende inkomsten voor economische zelfstandigheid, minder carrièremogelijkheden en minder pensioenopbouw, met name wanneer zij werkzaam zijn in onzekere (kleine) deeltijdbanen. Deeltijdarbeid van goede kwaliteit kan echter bijdragen aan een vergroting van de arbeidsmarktparticipatie. Hoe in het algemeen en in het bijzonder door de sociale partners naar deeltijdarbeid wordt gekeken, verschilt van oudsher per land. Deeltijdarbeid kan worden gezien als een eindproduct dat een weerspiegeling is van de traditionele rolpatronen van vrouwen en mannen, waarbij de nadruk ligt op de nadelen van deeltijdarbeid in termen van betaling, promotie, pensioenrechten, enz. Het kan echter ook worden gezien als een instrumentom de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en daarmee, althans tot op zekere hoogte, hun economische onafhankelijkheid te vergroten.