Description

olyan foglalkoztatás, amelynek keretében a munkavállaló a teljes munkaidő szokásos óraszámához képest alacsonyabb óraszámban dolgozik

Additional notes and information

A teljes munkaidő óraszáma számítható például napi, heti, havi vagy akár éves alapon, vagy egy átlagos foglalkoztatási időszak alapján.
A részmunkaidős állásokban a nők felülreprezentáltak, és ezért hátrányokat szenvednek a részmunkaidős munkavégzéshez kapcsolódóan, így például nem keresnek eleget a gazdasági függetlenség eléréséhez, kevesebb lehetőségük van az előmenetelre és alacsonyabb nyugdíjjogosultságot szereznek, különösen ha bizonytalan (kisebb) részmunkaidős állásokban foglalkoztatják őket. A minőségi részmunkaidős munkavégzés ugyanakkor hozzájárulhat a nők munkaerőpiaci részvételének fokozódásához.
Országonként eltérőek annak hagyományai, hogy miként tekintenek a részmunkaidős foglalkoztatásra általában és a szociális partnerek körében. A részmunkaidős foglalkoztatást tekinthetik a hagyományos nemi szerepet tükröző végterméknek, hangsúlyozva a részmunkaidős foglalkoztatás fizetések, előmenetel, nyugdíjjogosultságok stb. tekintetében fennálló hátrányait. Másfelől tekinthetik olyan eszköznek is, amellyel növelhető a nők munkaerőpiaci részvétele, és ezáltal – legalábbis bizonyos mértékben – a gazdasági függetlensége is.