Description

anställning där arbetstagaren arbetar färre timmar än det vanliga antalet timmar för heltidsarbete

Additional notes and information

Timmarna för heltidsarbete kan beräknas enligt till exempel dag, vecka, månad eller till och med år, eller på grundval av en genomsnittlig anställningsperiod.
Kvinnor är överrepresenterade inom deltidsjobb och drabbas därmed av nackdelar med deltidsarbete, t.ex. att inte tjäna ihop en tillräcklig inkomst för att blir ekonomiskt oberoende, färre karriärmöjligheter och lägre pension, i synnerhet om de arbetar med otrygga (mindre) deltidsjobb. Kvalitativt deltidsarbete kan dock bidra till kvinnors ökade arbetsmarknadsdeltagande.
Traditionerna när det gäller hur deltidsarbete betraktas i allmänhet och i synnerhet av arbetsmarknadens parter varierar mellan olika länder. Deltidsarbete kan ses som en effekt av, och som återspeglar traditionella könsroller med tonvikt på nackdelarna med deltidsarbete när det gäller lön, befordran, pensionsrättigheter osv. Å andra sidan kan det ses som ett instrument för att öka arbetsmarknadsdeltagandet bland kvinnor och därmed, åtminstone i viss mån, den ekonomiska självständigheten hos kvinnor.