Description

nodarbinātības veids, kurā darbinieka nostrādāto stundu skaits ir mazāks par normālo pilna darba laika stundu skaitu