Description

Työ, jossa työntekijän työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika

Additional notes and information

Kokoaikatyön tunnit voidaan laskea esimerkiksi päivän, viikon, kuukauden tai jopa vuoden mukaan tai keskimääräisen työjakson perusteella. Naiset ovat yliedustettuja osa-aikatöissä ja kärsivät siksi osa-aikatyöhön liittyvistä haitoista, kuten taloudelliseen riippumattomuuteen riittämättömistä liian pienistä tuloista, vähäisemmistä uramahdollisuuksista ja pienemmästä eläkekertymästä erityisesti, kun he työskentelevät epävarmoissa (vähäisissä) osa-aikatöissä. Laadukas osa-aikatyö voi kuitenkin lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille. Perinteet vaihtelevat maittain sen osalta, miten osa-aikatyöhön suhtaudutaan yleisesti ja erityisesti työmarkkinaosapuolten keskuudessa. Osa-aikatyö voidaan katsoa lopputuotteeksi, joka perustuu perinteisiin sukupuolirooleihin, jolloin korostetaan osa-aikatyön huonoja puolia palkan, uralla etenemisen, eläkeoikeuksien ym. kannalta. Toisaalta sitä voidaan pitää välineenä, jolla voidaan lisätä osallistumista työmarkkinoille ja siten, ainakin jossakin määrin, naisten taloudellista riippumattomuutta.