Description

ansættelse, hvor arbejdstageren arbejder færre timer end det sædvanlige antal ved fuldtidsarbejde

Additional notes and information

Arbejdstimerne ved fuldtidsarbejde kan for eksempel beregnes dagligt, ugentligt, månedligt eller endog årligt eller på grundlag af en gennemsnitlig ansættelsesperiode. Kvinder er overrepræsenterede i deltidsjob, og det er derfor mest dem, der berøres af ulemperne ved deltidsarbejde, som f.eks. ikke at tjene penge nok til at opnå økonomisk uafhængighed, have færre karrieremuligheder og optjene lavere pensioner, især når de ansættes i usikre (mindre) deltidsjob. Dog kan kvalitets-deltidsarbejde bidrage til at øge kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet. Traditionerne med hensyn til den generelle holdning til deltidsarbejde varierer fra land til land, og især blandt arbejdsmarkedets parter. Deltidsarbejde kan ses som et slutprodukt, der afspejler de traditionelle kønsroller, og med vægt på ulemperne ved deltidsarbejde med hensyn til løn, forfremmelse, pensionsrettigheder mv. På den anden side kan det ses som et instrument til at øge kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse - og dermed til en hvis grad øge deres økonomiske uafhængighed.