Description

zaměstnání, v rámci kterého zaměstnanec/zaměstnankyně pracuje méně hodin, než je obvyklá pracovní doba při práci na plný úvazek

Additional notes and information

Pracovní dobu při práci na plný úvazek lze vypočítat například na denním, týdenním, měsíčním, či dokonce ročním základě, nebo na základě průměrné doby zaměstnání. Ženy jsou v zaměstnáních na částečný úvazek zastoupeny nadměrně, a proto trpí znevýhodněním, které je s takovou prací spojeno, například tím, že nedosahují příjmu nezbytného k zajištění ekonomické nezávislosti, mají méně profesních příležitostí a mají nárok na nižší důchod, zvláště pokud pracují v nejistých zaměstnáních na částečný úvazek (přivýdělek). Kvalitní práce na částečný úvazek však může přispět k vyššímu zapojení žen na trhu práce. Různé země mají různé zvyklosti, pokud jde o posuzování práce na částečný úvazek obecně či ze strany sociálních partnerů. Na práci na částečný úvazek lze pohlížet jako na konečný výsledek odrážející tradiční genderové role, s důrazem na nevýhodnost práce na částečný úvazek z hlediska platu, povyšování, nároku na důchod atd. Na druhé straně na ni lze pohlížet jako na nástroj pro zvýšení účasti na trhu práce, a tudíž alespoň do jisté míry jako na nástroj pro dosažení ekonomické nezávislosti žen.