Description

pracovné miesto, v rámci ktorého zamestnanci v pracovnom pomere so skráteným pracovným časom rozdelia medzi seba skutočnú pracovnú dobu a úlohy súvisiace s danou prácou a výhody vyplývajúce z pracovného miesta na plný úväzok

Additional notes and information

Existuje veľa kombinácií a permutácií týkajúcich sa deleného pracovného miesta a môže poskytnúť značnú flexibilitu zamestnancom, ktorí chcú pracovať na čiastočný úväzok, najmä rodičom s malými deťmi.