Description

delovno mesto, na katerem si dva zaposlena v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom delita dejanske delovne ure in naloge na delovnem mestu in dodatke za delovno mesto s polnim delovnim časom

Additional notes and information

Obstaja veliko različnih kombinacij in permutacij delitve delovnega mesta, ki lahko omogoča precejšnjo prožnost za zaposlene, ki želijo delati s krajšim delovnim časom, zlasti starši z majhnimi otroki.