Description

Дељење посла односи се на посао на којем запослени у радном односу са смањеним радним временом међусобно распоређују и деле радне сате и задатке који се односе на посао, као и накнаде за пуно радно време.

Additional notes and information

Постоји много комбинација и пермутација поделе посла и то може пружити значајну флексибилност запосленима који желе да раде са скраћеним радним временом, посебно родитељима са малом децом.