Description

punë në të cilën punonjësit në një marrëdhënie pune me kohë të reduktuar pune shpërndajnë mes tyre orët aktuale të punës dhe detyrat që kanë të bëjnë me punën, dhe përfitimet pas orarit të plotë

Additional notes and information

Ka shumë kombinime dhe ndërrime të ndarjes së punës dhe mund të sigurojë një fleksibilitet të konsiderueshëm për punonjësit që dëshirojnë të punojnë me kohë të pjesshme, në veçanti prindërit me fëmijë të vegjël.