Description

praca, w której pracownicy i pracownice zatrudnione ze zmniejszoną ilością czasu pracy rozdzielają między siebie czas pracy i zadania związane z pracą, a także korzyści wynikające z pełnego etatu

Additional notes and information

Istnieje wiele kombinacji i permutacji dzielenia etatu. Może to zapewnić znaczącą elastyczność pracownikom, którzy chcieliby pracować w niepełnym wymiarze godzin, zwłaszcza rodzicom z małymi dziećmi.