Description

rozdiely v modeloch zastúpenia žien a mužov na trhu práce, verejnom a politickom živote, neplatenej domácej práci a starostlivosti a vo výbere vzdelania mladých žien a mužov