Description

razlike u obrascima zastupljenosti žena i muškaraca na tržištu rada, u javnom i političkom životu, u neplaćenom radu u kućanstvu i poslovima skrbi, te u mogućnostima i obrazovanju mladih žena i muškaraca