Description

Rodna segregacija se manifestuje u razlikama u obrascima zastupljenosti žena i muškaraca na tržištu rada, javnom i političkom životu, neplaćenom radu u kući i brizi o članovima domaćinstva i izboru obrazovanja mladih žena i muškaraca.