Description

forskelle i repræsentationsmønstre for kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, i det offentlige og politiske liv, i ulønnet hus- og omsorgsarbejde og i forhold til unge kvinders og mænds valg af uddannelse