Description

Разлики в моделите на участие на жените и мъжете на пазара на труда, в обществения и политическия живот, в неплатения домакинси труд и полагането на грижи, както и в избора на младите жени и мъже на образование.