Description

strukturella skillnader kring kvinnors och mäns representation på arbetsmarknaden, i det offentliga livet och privatlivet, inom obetalt hushållsarbete och omsorg och i kvinnors och mäns val av utbildning