Description

Työaikamallit, jotka tarjoavat useita mahdollisuuksia päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain tehtyjen työtuntien ja työvuorojen tai työaikataulujen järjestelyjen suhteen

Additional notes and information

Työaikamallit tarjoavat useita mahdollisuuksia päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain tehtyjen työtuntien ja työlistojen, työvuorojen tai työaikataulujen järjestelyjen suhteen. Vuorotyö, epätavalliset työajat ja ylityö voidaan katsota esimerkeiksi työnantajakeskeisistä työaikajoustoista, kun taas perhevapaajärjestelmät, esim. mahdollisuus muuttaa työpäivän alkamis-/päättymisaikaa ja mahdollisuus järjestää työaika siten, että perhesyistä voi saada koko päivän vapaaksi käyttämättä lomapäiviä, ovat esimerkkejä työntekijäkeskeisistä työaikajoustoista tai työ- ja perhe-elämän tasapainoa tukevista työaikajoustoista. Työajan joustavuuden voidaan katsoa edistävän sukupuolten tasa-arvoa, koska se auttaa ihmisiä pitämään perhe- ja työelämän tasapainossa. Se tuo mukanaan myös haittoja, kuten naisten keskittymisen matalapalkkaisiin ja osa-aikaisiin töihin, joihin ei anneta lainkaan tai annetaan vain vähän koulutusta ja jossa uramahdollisuuksia ei ole.