Description

организирање на работното време, работата со скратено работно време, прекувремената работа и ноќната работа на флексибилен начин