Description

Организација радног времена, рада са скраћеним радним временом, прековременог и ноћног рада на флексибилан начин.

Additional notes and information

Планови радног времена нуде низ могућности у односу на број одрађених сати и распоред према радном списку, дежурства (смене) или распоред рада по дану, недељи, месецу или години. Рад по сменама, нестандардно радно време и прековремени рад могу се видети као примери флексибилног радног времена усмереног на послодавца; обрнуто, шеме одсуства због породичних питања, нпр. могућност промене почетка и/или краја радног дана и могућност организовања радног времена како би се узели цели слободни дани из породичних разлога, без коришћења празника, примери су договора о радном времену усредсређеног на запослене или договора који пружају подршку постизању равнотеже између посла и породице. Флексибилност радног времена може се оценити као допринос родној равноправности, јер помаже појединцима да одрже равнотежу између посла и приватног живота. Међутим, то доноси и недостатке, као што је већи број жена које раде слабо плаћено, скраћено радно време, са мало или нимало могућности за обуку или каријеру.