Description

lanksti darbo laiko, ne viso darbo laiko, viršvalandžių ir naktinio darbo tvarka

Additional notes and information

Darbo laiko formulės teikia daug galimybių, sietinų su dirbtų valandų skaičiumi, budėjimo tvarkaraščių sudarymu, darbu pamainomis ar dienos, savaitės, mėnesio bei metų grafikais. Darbas pamainomis, neįprastos valandos ir viršvalandžiai gali būti laikomi į darbdavį orientuotais lankstaus darbo laiko pavyzdžiais; tuo tarpu atostogų dėl šeimos schemos, pvz., galimybė keisti darbo dienos pradžią ir (arba) pabaigą ir organizuoti darbo laiką taip, kad rastųsi galimybė pasiimti visą laisvą dieną dėl šeimos priežasčių, nenaudojant atostogų, yra į darbuotojų poreikius orientuotos darbo laiko ar šeimos ir darbo derinimo priemonės. Darbo laiko lankstumą galima vertinti kaip lyčių lygybę skatinančią priemonę, nes jis padeda derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Tačiau tai sukūria ir problemų, kaip antai, moterų koncentracija darbuose, kurie mažai apmokami, atliekami ne visą darbo laiką ir stokoja karjeros galimybių.