Description

Гъвкава организация на работното време, работа на непълно работно време, полагане на извънреден труд и нощен труд .

Additional notes and information

Формулите за работното време предлагат редица възможности във връзка с броя отработени часове и схемите за разписания, смени или работни графици по ден, седмица, месец или година. Работата на смени, необичайните часове или извънредният труд могат да се считат за примери за схеми за гъвкаво работно време, в чийто център е работодателят; и обратно, схемите за отпуск по семейни причини напр. възможността за промяна на началото и/или края на работния ден и възможността за организиране на работното време с цел вземане на почивни дни по семейни причини, без да се използват дните от отпуската, са примери за схеми за работно време, в чийто център е служителят, или схеми в подкрепа на баланса между работата и семейството. Гъвкавостта на работното време може да бъде оценена като допринасяща за равенството между половете, защото помага на хората да поддържат баланса между работата и личния живот. При все това тя има и недостатъци, като например концентрацията на жени на нископлатени работни места на непълно работно време, с недостатъчно или никакво обучение или кариерни възможности.