Description

Организација радног времена, рада са скраћеним радним временом, прековременог и ноћног рада на флексибилан начин. Планови радног времена нуде низ могућности у односу на број одрађених сати и распоред према радном списку, дежурства (смјене) или распоред рада по дану, недјељи, мјесецу или години.

Additional notes and information

Рад по смјенама, нестандардно радно вријеме и прековремени рад могу се видјети као примјери флексибилног радног времена усмјереног на послодавца; обрнуто, шеме одсуства због породичних питања, нпр. могућност промјене почетка и/или краја радног дана и могућност организовања радног времена како би се узели цијели слободни дани из породичних разлога, без коришћења празника, примјери су договора о радном времену усредсређеном на запослене или договора који пружају подршку постизању равнотеже између посла и породице. Флексибилност радног времена може се оцијенити као допринос родној равноправности, јер помаже појединцима да одрже равнотежу између посла и приватног живота. Међутим, то доноси и недостатке, као што је већи број жена које раде слабо плаћено, скраћено радно вријеме, са мало или нимало могућности за обуку или каријеру.