Description

Tööaja, osatööaja, ületöö ja öötöö paindlik korraldamine

Additional notes and information

Tööaja vormid, mis pakuvad töötundide arvu ning teenistuskordade, vahetuste või töögraafikute eri variante kas päeva, nädala, kuu või aasta arvestuses. Vahetustega töö, ebaharilik tööaeg ja ületöö on näited tööandjast lähtuvast tööaja paindlikkusest. Perekondlikeks kohustusteks ettenähtud puhkuseskeemid on aga näide vastupidisest, nt võimalus valida tööpäeva algust ja lõppu, tööaja korraldus, mis võimaldab võtta vabaks terveid päevi puhkusepäevi kasutamata, on näited töötajast lähtuvast tööaja paindlikkusest või töö ja pereelu ühitamist toetavast töökorraldusest. Tööaja paindlikkust võib vaadata kui soolist võrdõiguslikkust toetavat lahendust, sest see aitab töötajatel paremini tööd ja eraelu ühitada. Samas toob see ka tagasilööke, sest seetõttu kipuvad naised kogunema madalalt tasustatud osaajaga töökohtadele, kus on vaja vähest ettevalmistust või pole üldse vaja ning karjääritegemise võimalused on napid.