Description

Тражитељка азила је жена или девојка која је напустила земљу порекла у циљу добијања међународне заштите. Може поднети и формални захтев за статус избеглице, који још увек није одобрен односно, није препозната као избеглица од институција надлежних за азил или, алтернативно, још увек није поднела захтев за добијање статуса избеглице.

Additional notes and information

Термин “тражилац/тражитељка” азила није препознат у међународним правним документима и предмет је дефинисања правног система националних држава. Одобравање статуса избеглице је надлежност државе, и, осим у неким изузетним случајевима, избеглички статус је више декларативан, него што је одређујући: то значи да особа не постаје избеглица тиме што је добила формално тај статус, него је она препозната тим статусом зато што јесте избеглица. Тако неће свака жена тражитељка азила нужно бити препозната као избеглица, али је свака жена избеглица тражитељка азила.