Description

a származási országát nemzetközi védelem kérelmezése céljából elhagyó nő vagy kísérő nélküli lány

Additional notes and information

Vagy már hivatalosan menekültstátuszért folyamodott, de az illetékes nemzeti menekültügyi szerv még nem ismerte el menekültstátuszát, vagy még nem folyamodott menekültstátuszért kérelmének benyújtásával. A „menedékkérő” fogalommeghatározása semmilyen nemzetközi jogi eszközben nem szerepel, a fogalmat a nemzeti jog határozza meg. Bár a menekültstátusz megadása az állam előjoga, bizonyos kivételektől eltekintve a menekültstátusz deklaratív, nem pedig determinatív jellegű, azaz az egyes személyek nem azáltal válnak menekültekké, hogy ekként ismerik el őket, hanem azért ismerik el őket ekként, mert menekültek. Nem minden menedékkérő nőt ismernek el végül menekültként, de kezdetben minden menekült nő menedékkérő.