Description

Тражитељка азила је жена или дјевојка која је напустила земљу поријекла у циљу добијања међународне заштите. Може поднијети и формални захтјев за статус избјеглице, који још увијек није одобрен, односно, није препозната као избјеглица од институција надлежних за азил или, као друга могућност, још увијек није поднијела захтјев за добијање статуса избјеглице.

Additional notes and information

Термин “тражилац/тељка” азила није препознат у међународним правним документима и предмет је дефинисања правног система националних држава. Одобравање статуса избјеглице је надлежност државе, и, осим у неким изузетним случајевима, избјеглички статус је више декларативан, него што је одређујући: то значи да особа не постаје избјеглица тиме што је добила формално тај статус, него је она препозната тим статусом зато што јесте избјеглица. Тако неће свака жена тражитељка азила нужно бити препозната као избјеглица, али је свака жена избјеглица тражитељка азила.