Description

Naine või saatjata tüdruk, kes on lahkunud päritoluriigist rahvusvahelise kaitse saamiseks

Additional notes and information

Võib olla ametlikult taotlenud pagulasseisundit, kuid vastav riiklik asutus pole teda veel pagulasena tunnustanud või ta pole veel varjupaigataotlust esitanud. Terminit „varjupaigataotleja“ pole üheski rahvusvahelises õigusaktis määratletud ning see tuleb määratleda riigisiseses õiguses. Kuigi pagulasseisundi andmine on riigi eesõigus, on vaatamata mõnele erandile pagulasseisund deklaratiivne, mitte määrav. See tähendab, et inimesed ei saa pagulaseks tunnustamise tõttu, vaid nende seisundit tunnustatakse, sest nad on pagulased. Mitte iga naist, kes taotleb varjupaika, ei tunnustata pagulasena, kuid iga pagulane on algselt olnud varjupaigataotleja.