Description

žena nebo dívka bez doprovodu, která opustila svou zemi původu se záměrem usilovat o získání mezinárodní ochrany

Additional notes and information

Může se jednat o ženu nebo dívku, která již podala oficiální žádost o přiznání statusu uprchlíka, ten jí však dosud nebyl příslušným národním orgánem pro udělování azylu přiznán, nebo zatím o přiznání tohoto statusu nepožádala. Termín „žadatel o azyl“ není mezinárodními právními dokumenty definován a jeho definice je věcí vnitrostátních právních předpisů. Přestože udělování statusu uprchlíka je, s určitými výjimkami, výsadou státu, status uprchlíka není determinativní, nýbrž deklaratorní. To znamená, že osoba se nestává uprchlíkem tím, že je za něj uznána, nýbrž je za něj uznána proto, že uprchlíkem je. Ne každá žadatelka o azyl bude nakonec uznána za uprchlici, každá uprchlice je však nejprve žadatelkou o azyl.