Description

kobieta lub dziewczynka pozostawiona bez opieki, która opuściła swój kraj pochodzenia w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej

Additional notes and information

Mogła złożyć wniosek o przyznanie statusu uchodźcy, który nie został jeszcze rozpatrzony przez odpowiedni organ krajowy lub nie złożyć jeszcze wniosku o przyznanie statusu. Termin „ubiegający się o azyl” nie został zdefiniowany na mocy międzynarodowego instrumentu prawnego i podlega definicjom ustanowionym w prawie krajowym. Chociaż przyznanie statusu uchodźcy należy z kilkoma wyjątkami do prerogatyw państwa, status uchodźcy ma charakter deklaratywny, a nie determinujący, tj. dane jednostki nie stają się uchodźcami, ponieważ zostały uznane za uchodźców, lecz zostają uznane za uchodźców, ponieważ są uchodźcami. Nie każda kobieta ubiegająca się o azyl zostanie uznana za uchodźczynię, ale każda uchodźczyni jest na początku ubiegającą się o azyl.