Description

djevojka bez pratnje ili žena koja je napustila svoju domovinu kako bi zatražila zaštitu međunarodne zajednice

Additional notes and information

Osoba je možda formalno zatražila status izbjeglice, ali joj taj status još nije potvrdilo nacionalno tijelo za odobravanje azila ili još nije podnijela zahtjev za priznavanje toga statusa. Izraz "tražiteljica azila" nije definiran ni jednim međunarodnim zakonskim instrumentom i podliježe definiciji u nacionalnom zakonodavstvu. Iako je odobrenje azila isključivo pravo svake države uz određene izuzetke, status izbjeglice više je formalan nego determinativan. Drugim riječima, osobe ne postaju izbjeglice zato što im je priznat taj status, već im se on priznaje na temelju toga što su izbjeglice. Svaka tražiteljica azila u konačnici ne stekne status izbjeglice, međutim svaka žena izbjeglica na početku je tražiteljica azila.