Description

ženska ali dekle, ki je zapustila svojo državo izvora, da bi poiskala mednarodno zaščito

Additional notes and information

Prosilka je lahko begunka, ki je formalno zaprosila za status, vendar ji ustrezen nacionalni azilni organ tega še ni priznal, ali pa še ni predložila vloge, s katero bi zaprosila za status. Izraz „prosilec za azil“ ni opredeljen v nobenem mednarodnem pravnem instrumentu in ga opredeljuje nacionalna zakonodaja. Čeprav je dodelitev statusa begunca v pristojnosti države, je status begunca, razen nekaterih izjem, bolj deklarativen kot določilen, tj. oseba ne postane begunec zaradi priznanja, temveč je priznana zato, ker je begunec oz. begunka. Vsaka ženska, ki zaprosi za azil, na koncu ni tudi priznana kot begunka, vendar je vsaka begunka na začetku prosilka za azil.