Description

Kansainvälistä suojelua oman maansa ulkopuolelta hakeva nainen tai ilman huoltajaa oleva tyttö

Additional notes and information

Hän on joko virallisesti hakenut pakolaisasemaa, mutta virallinen turvapaikkaelin ei vielä ole tunnustanut häntä sellaiseksi, tai hän ei vielä ole jättänyt hakemusta. Käsitettä "turvapaikan hakija" ei määritetä missään kansainvälisessä oikeudellisessa välineessä, vaan siihen sovelletaan kansallisen lainsäädännön määritelmää. Vaikka pakolaisaseman myöntäminen kuuluu valtion toimivaltaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, pakolaisasema on pikemmin selittävä kuin määrittävä eli henkilöistä ei tule pakolaisia tunnustamisen vuoksi, vaan heidät tunnustetaan, koska he ovat pakolaisia. Kaikkia turvapaikkaa hakevia naisia ei tunnusteta lopulta pakolaisiksi, mutta kaikki pakolaisnaiset ovat alun perin turvapaikanhakijoita.