Description

zakonci oseb, ki so samozaposlene ali opravljajo neodvisno delo, kjer zakonec pomembno prispeva k delu, vendar ni nujno, da zanj dobi neposredno plačilo ali nadomestilo in pogosto ni upravičen do denarnih socialnih prejemkov