Description

małżonek osoby pracującej, zwykle osoby samozatrudnionej lub pracującej niezależnie, w przypadku gdy małżonek ten wnosi istotny wkład w pracę, jednak niekoniecznie otrzymuje za to bezpośrednie wynagrodzenie, a także często nie jest uprawniony do świadczeń z tytułu ochrony socjalnej