Description

nodarbinātas personas, kura parasti ir pašnodarbināts vai neatkarīgs darbinieks, laulātais, kurš sniedz būtisku ieguldījumu darbā, taču ne vienmēr par to saņem tiešu atalgojumu, un kuram bieži vien nav tiesību saņemt sociālās aizsardzības pabalstus