Description

ægtefælle til en person, der er i beskæftigelse, typisk som selvstændig erhvervsdrivende, og hvor ægtefællen er en vigtig bidragyder til arbejdet, men ikke nødvendigvis modtager direkte betaling for det og ofte ikke har ret til sociale ydelser