Description

en partner till en person som oftast arbetar som egenföretagare eller med självständigt arbete där partnern utgör ett viktigt bidrag i arbetet men inte nödvändigtvis erhåller ersättning för detta och ofta inte har rätt till förmåner i form av socialt skydd