Description

de echtgenoten van personen die voor eigen rekening en risico een bedrijf of beroep uitoefenen, waarbij de echtgenote een niet onaanzienlijke inbreng in het bedrijf heeft maar daarvoor niet noodzakelijkerwijs een beloning ontvangt en dikwijls geen recht heeft op sociale bescherming

Additional notes and information

niet van toepassing