Description

manžel či manželka osoby, která pracuje zpravidla jako osoba samostatně výdělečně činná nebo ve svobodném povolání, pokud dotyčný manžel či manželka významně přispívá k výkonu pracovní činnosti, přičemž za svou práci nemusí nutně dostávat přímou odměnu a často nemá nárok na sociální ochranu ani na sociální dávky