Description

przerwanie ciąży na skutek samoistnie rozpoczętego procesu (poronienie samoistne) lub celowe przerwanie niechcianej ciąży lub ciąży zagrażającej życiu lub zdrowiu ciężarnej, włączając w to jej społeczny dobrostan i stan psychiczny (wywołana aborcja)

Additional notes and information

Warunki legalnej dopuszczalności aborcji różnią się w zależności od kraju. W niektórych krajach dostęp do aborcji jest bardzo ograniczony; w innych przerwanie ciąży jest dostępne z wielu powodów medycznych i społecznych, m.in. w przypadku ciąży będącej wynikiem gwałtu lub kazirodztwa; w przypadku poważnej deformacji płodu stwierdzonej przez lekarza, lub na żądanie; w ostatnim przypadku uznaje się wolny wybór kobiety w decydowaniu o reprodukcji.