Description

prekinitev nosečnosti zaradi procesa, ki se je začel spontano (spontani splav), ali namerna prekinitev neželene nosečnosti ali nosečnosti, ki ogroža življenje ali zdravje nosečnice, vključno z njenim družbenim in duševnim dobrim počutjem (prostovoljna prekinitev nosečnosti)

Additional notes and information

Pogoji, pod katerimi je splav zakonsko dovoljen, so v različnih državah različni. V nekaterih državah je dostop zelo omejen, v drugih je prekinitev nosečnosti na voljo zaradi številnih medicinskih in socialnih razlogov, na primer, če je nosečnost posledica posilstva in incesta, če je medicinsko diagnosticirana huda iznakaženost zarodka, ali na zahtevo, pri čemer se priznava svobodna volja ženske v zadevah, povezanih z reprodukcijo.