Description

ukončení těhotenství v důsledku dějů, které započaly samovolně (spontánní potrat), nebo záměrné ukončení nechtěného těhotenství nebo těhotenství, jež ohrožuje život nebo zdraví těhotné ženy, včetně její sociální a duševní pohody (uměle vyvolaný potrat)

Additional notes and information

Zákonné podmínky pro povolení potratu se v různých zemích liší. V některých zemích je přístup velmi omezený, jinde je ukončení těhotenství možné na základě celé řady zdravotních a sociálních důvodů, například je-li těhotenství důsledkem znásilnění nebo incestu, byla-li lékařem diagnostikována vážná malformace plodu, nebo na požádání, přičemž potrat na požádání uznává právo ženy na svobodnou volbu v otázkách reprodukce.